Moje IP . net

Sprawdź swoje IP, swój numer IP

Moje ip to
3.226.72.194

Mój numer IP

Moje IP: 3.226.72.194

MOJE IP w postaci binarnej:
11 11100010 1001000 11000010

Moja przeglądarka obsługuje ciasteczka: NIE

Moja przeglądarka obsługuje JavaScript: NIE

Mój pełny host: ec2-3-226-72-194.compute-1.amazonaws.com

Moja przeglądarka to: CCBot w wersji 2.0

Przyszedłem ze strony: Zobacz

Zobacz też zmiana ip!

Adres IP (z ang. Internet Protocol)

Jest to unikalny adres, który jest wykorzystywany przez urządzenia sieciowe, w celu umożliwienia komunikacji między nimi. Sieć IP - tak jak w przypadku tradycyjnej poczty - przesyła dane o wielkości, jaką umożliwia kanał transpisyjny. Tak jak do małej paczki nie włożymy dużego przedmiotu, tak do pakietu przesyłanego przez określony kanał transmisyjny nie prześlemy zbyt dużje ilości danych. Zdarza się, że pakiety dotrą w różnej kolejności – identycznie paczka, może być wysłana różnymi trasami – dlatego też podczas przesyłania dołączany jest adres sekwencyjny. Cały adres IP składa się z 32 bitów. Twój adres IP to: 3.226.72.194

Klasy adresów IP

Każdy adres IP możemy podzielić na adresy prywatne i publiczne IPv4. Aktualnie wyróżniamy aż pięć klas: A, B, C, D, E. Cały adres IP możemy również podzielić na oktety, w następujący sposób:
192.168.20.1 gdzie:
- 192 to I oktet,
- 168 to II oktet
- 20 to III oktet
- 1 to IV oktet

Aby wyliczyć, ile możemy mieć adresów hostów w danej sieci, musimy skorzystać ze wzoru:

2n – 2
gdzie n oznacza ilość bitów części hosta.

Klasa A numerów IP

Adresy w tej klasie przyjmują wartość od 1 ( w postaci binarnej 00000001 ) do 127 ( w postaci binarnej to 011111111 ).

Przykłady:
- 1.35.28.88
- 21.35.28.88
- 127.35.28.88

Trzeba również zauważyć, że pierwszy oktet wskazuje nam unikatowy numer sieci, zaś pozostałe cztery to adresy hostów, czyli urządzeń w poszczególnej sieci. Pierwszy bit adresu jest zawsze ustawiony na 0. W tej klasie, mamy 8 bitów ( I oktet ), tak więc 2^8 – 2 = 16777214 adresów hostów w jednej sieci.

Klasa B

W tej klasie, adresy IP przyjmują wartości 128 (10000000) do 191 (10111111).

Przykładowe adresy IP:
- 130.35.28.88
- 160.35.28.88
- 191.35.28.88

Tutaj można zauważyć, że każdy adres w postaci binarnej zaczyna się od 10. W tej klasie adresy wykorzystują do zdefiniowania adresu sieci dwa pierwszy oktety. Tutaj mamy 14bitowy adres, tak więc 2^14 = 16384 – aż tyle jest możliwych sieci, i w każdej z nich możliwe jest 65534 urządzeń.

Klasa C

W tej klasie, każdy adres IP przyjmuje wartości od 192 (11000000) aż do 223 (1100 1001).

Przykładowe adresy IP w klasie C:
- 192.35.28.88
- 201.35.28.88
- 223.35.28.88

W tej zaś klasie adresy klas w postaci binarnej zaczynają się od 110. Tutaj pierwsze trzy oktety są stałe, czyli do rozróżnienia sieci w obrębie klasy C wykorzystywane jest kolejne 21 bitów. Z tego powodu mamy 221=2097152 możliwych sieci.

Klasa D adresów IP

Tutaj adresy IP przyjmują wartości 224 ( 11100000) do 229 ( 11100101).

Przykładowymi adresami IP w klasie D to:
- 224.35.28.88
- 225.35.28.88
- 229.35.28.88

Ta klasa jest przeznaczona do multicastu.

Klasa E

Numery IP w tej klasie przyjmują wartości od 240 (11110000) do 255 (11111111).

Przykłady:
- 240.35.28.88
- 250.35.28.88
- 255.35.28.88

Te adresy IP są przeznaczone do celów badawczych.

Prywatne adresy IP

Aby IP można było wykorzystywać dowolnie, stworzono specjalne prywatne pule adresowe w poszczególnych klasach adresów IP. Adresy te możemy dowoli stosować w sieciach prywatnych, natomiast aby sieć prywatną z tymi adresami IP podłączyć do sieci globalnej (publicznej) musimy zastosować NAT (translację adresów) i posiadać przyznany adres publiczny.

Adresy prywatne IP to:
w klasie A: zakres od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
w klasie B: zakres od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
w klasie C: zakres od 192.168.0.0 do 192.168.255.255

Adresy IP specjalne:
0.0.0.0 - sieć nieznana, zwykle oznacza default
127.0.0.0 – 127.255.255.255 - loopback/adres lokalny
255.255.255.255 - ograniczony broadcast